สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้จัดทำข้อมูลสภาพทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทั่วไปทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบบมาด้วยนี้

general-info