โครงสร้างหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้จัดทำข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทั่วไปทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบบมาด้วยนี้

organization-diagram