Hot News :

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

ศรีสะเกษ

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 28°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Cloudy 31°C 20°C

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

 วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสุภเวช แก้วสง่า รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดป่าสันติสุข ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

[ 07-10-2564 ] Hits:17

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. # ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.หนองกุง โทร 045-960394

[ 07-10-2564 ] Hits:20

ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

  วันที่ 11 กันยายน 2563 นายสุภเวช แก้วสง่า รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณรีสอร์ท ตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 22-06-2564 ] Hits:55

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงมอบหมายให้นางสาวเพ็ชรรี ธนะศรี นักวิชาการสาธรณสุขร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโนนคูณใด้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนชาวตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

[ 21-06-2564 ] Hits:50

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ