Hot News :

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

  1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้วอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาครฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนังงานจ้าง ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง โทร. 045-960394

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ