Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกาศวันที่ 9 มิถุนายน 2564

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

  1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
  2.       1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

           1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

  3. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

      จึงประชาสัมพันธ์มายังผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 17 -25 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น./พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.) สอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง โทร. 045-969763

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ