Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์เส้นหน้าวัดบ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 - หนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์เส้นหน้าวัดบ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 - หนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวถนนแอสฟัลติกส์เส้นหน้าวัดบ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 - หนองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณราษีการโยธา (ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 252,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

    ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ