Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 14 - เส้นหลังโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 14 - เส้นหลังโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 14 - เส้นหลังโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านทรัพย์เจริญ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 349,000.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

    ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ