Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์กลาง หมู่ 18 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ - บ้านหนองบักโทน ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์กลาง หมู่ 18 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ - บ้านหนองบักโทน ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์กลาง หมู่ 18 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ - บ้านหนองบักโทน ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ร้านนรวัฒน์พาณิชย์ (ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 440,000.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

    ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ