Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพงษ์สวัสดิ์ ศรีหวาด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 14,800 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

    ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ