Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านบากใหญ่ หมู่ 16 - บ้านสนามชัย หมู่ 12 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านบากใหญ่ หมู่ 16 - บ้านสนามชัย หมู่ 12 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านบากใหญ่ หมู่ 16 - บ้านสนามชัย หมู่ 12 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโชควิเชียร (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 488,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

    ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ