Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ ม.8,บ้านอุดม ม.13 และบ้านโนนสมบูรณ์กลาง ม.18 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ ม.8,บ้านอุดม ม.13 และบ้านโนนสมบูรณ์กลาง ม.18 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก

      จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ ม.8,บ้านอุดม ม.13 และบ้านโนนสมบูรณ์กลาง ม.18 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจวบกิจชัย คอนสตรั้คชั่น (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,007,500.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

    ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ