Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด / เสื่อมสภาพ ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษมีความประสงค์จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน โดยวิธีเจ้าะจงราคา จำนวน 35 รายการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

    ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ