Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 เส้นกลางหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 เส้นกลางหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 เส้นกลางหมู่บ้าน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิชัยวัสดุการโยธา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 381,000.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

    ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ