Hot News :

ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

     ด้วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความได้แก่ 1.ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน 2.ประเมินผลงานทางวิชาการ 3.ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ 4.ลูกหนี้อยู่ที่ไหน 5.โควิด19 เป็นเหตุ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ จึงขอความร่วมมือกรมสงเสริมส่งต่อไปยัง อบจ. เทศบาล อบต.เผยแพร่ บทความดังกล่าว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ