Hot News :

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงได้โดย 1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง 3. ทางโทรศัพท์ 0 4596 9763 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.) 4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง 5. ร้องเรียนโดยตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นายไพฑูรย์ อักโข โทร.08 4472 2172 “สามารถแสกนคิวอาร์โคตรหรือคลิ๊กลิงค์ด้านล่าง”

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdipYuAm2MvHTn_acXgiywfoGyGGvXluSjiZs7MFkyWkPfW6g/viewform

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ