Hot News :

E-Service (ระบบรับบริการออนไลน์)

E-Service ระบบรับบริการออนไลน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง “สามารถแสกนคิวอาร์โคตรหรือคลิ๊กลิงค์ด้านล่าง”

E-Service ระบบรับบริการออนไลน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7iSXCjLOaZY9sH-WEz5gEnYzfnDYEavfNijeuvOkZLAk0BA/viewform

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ