Hot News :

โครงการคลองสวย-น้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสวย-น้ำใส โดยมีนายธรรมรงค์ ช่วยอักษรปลัดอำเภอโนนคูณหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรที่ทำการปกครองอำเภอโนนคูณเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ นายไพฑูรย์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสวย-น้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ลำห้วยแคน หมู่ 3 บ้านก้อนเส้า ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำและระบบนิเวศในลำคลอง 2.เพื่อจัดการน้ำเสียและลดปัญหาการระบายน้ำในคลอง 3.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมมือกันจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ