Hot News :

ร่วมการฝึกอบรมโครงการสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยและยากจนตามวิถีความพอเพียง สู่เป้าหมายการพี่งตนเอง รุ่นที่ ๙ หลักสูตรการทำขนมไทย

  วันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นายชัยวัฒน์ แพงมา นักพัฒนาชุมชน พร้อมชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยในเขต ตำบลหนองกุง ร่วมการฝึกอบรมโครงการสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยและยากจนตามวิถีความพอเพียง สู่เป้าหมายการพี่งตนเอง รุ่นที่ ๙ หลักสูตรการทำขนมไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ