Hot News :

ร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมอบรมการทำที่ปลุกผักจากวัสดุเหลือใช้ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหิน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานร่วมกับชาวบ้านบ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหินเหนือ หมู่ที่ 15 ร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมอบรมการทำที่ปลุกผักจากวัสดุเหลือใช้ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหิน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ