Hot News :

ร่วมกิจกรรมปั่นมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายภัทรนัน บุญมานัด นายอำเภอโนนคูณ นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นายทวีชัย เครือคุณ กำนันตำบลหนองกุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนชาวตำบลหนองกุง ร่วมกิจกรรมปั่นมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ