Hot News :

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองสวย-น้ำใสประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองสวย-น้ำใสประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน โดนเฉพาะวสายน้ำ และลำคลองที่เป็นสิ่งสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชน ทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการประสานความร่วมมือแบบบูรณการระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาและส่วนราชการในพื้นที่

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ