Hot News :

มอบเงินช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 28 เมษายน 2565

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงมอบเงินช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 28 เมษายน 2565

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ