Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นำโดย นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง สิบตำรวจโทสุทธนา เติมจิตร ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นำคณะพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับพี่น้องชาวตำบลหนองกุง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ.

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นำโดย นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง สิบตำรวจโทสุทธนา เติมจิตร ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นำคณะพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับพี่น้องชาวตำบลหนองกุง ร่วมกิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ.

หน้าที่ 17 จาก 17

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ