Hot News :

ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ หอประชุม อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นําโดย นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอโนนคูณ นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้นำคณะพนักงานส่วนตำบล โดยม๊กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน มาร่วมโครงการปล่อยปลาในแหล่งนํ้าสาธารณะ ที่อ่างเก็บนํ้าห้วยพันแจ้ บ้านเหมือดแอ่ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ....

  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นําโดย นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอโนนคูณ สิบตำรวจโทสุทธนา เติมจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้นำคณะพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเยาวชนและประชาชนทั่วไป กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ที่โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ....

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ร่วมกับ รพ.สต.โคกสะอาดนำโดย นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอโนนคูณ นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นางบังอร โชติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ได้นำคณะพนักงานส่วนตำบล คณะอสม.และชาวบ้านบ้านโนนดู่ ร่วมกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก ณ บ้านโนนดู่ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ....

  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ร่วมกับกองร้อยรักษาความสงบ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16นำโดย นายโกเมธ เพ็งศรี ปลัดฝ่ายป้องกันฯ ตัวแทนนายอำเภอโนนคูณ สิบตำรวจโทสุทธนา เติมจิตร ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นำคณะพนักงานส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลหนองกุง ร่วมกิจกรรมตามโครงการคนไทยใจเดียวกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ....

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ร่วมกับโดย นายภัทรนัน บุญมานัทนายอำเภอโนนคูณ นายบพิตร มูลสารนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นายสุภเวช แก้วสง่ารองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นำคณะพนักงานส่วนตำบล และประชาชนชาวตำบลหนองกุง ร่วมกิจกรรม กิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น ครั้งที่5 ฮักแพง โนนคูณ ลูกคํ้า ลูกคูณ กตัญญู ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ....

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นำโดย นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง สิบตำรวจโทสุทธนา เติมจิตร ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นำคณะพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม หล่อเทียนและถวายเทียน ตามโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ....

  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นำโดย นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง สิบตำรวจโทสุทธนา เติมจิตร ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นำคณะพนักงานส่วนตำบล จัดกิจกรรมขยะแลกไข่ บ้านก้อนเส้า หมู่ที่ 3 ตามโครงการ “ศรีสะเกษ...จังหวัดสะอาด” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ....

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ