Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมหัวหน้าส่วนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมหัวหน้าส่วนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอปรชุมอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ พื้นที่สาธารณะบ้านหนองแวงใต้ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายภัทรนัน บุญมานัด นายอำเภอโนนคูณ นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง นายทวีชัย เครือคุณ กำนันตำบลหนองกุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนชาวตำบลหนองกุง ร่วมกิจกรรมปั่นมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 และประกาศจากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

  วันที่ 11 กันยายน 2563 นายสุภเวช แก้วสง่า รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและระเบียบกฎหมายท้องถิ่นของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณรีสอร์ท ตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ