Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 12 กุมภาพัน 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมโครงการกิจกรรม 5 ส และกิจกรรม Big cleaning day ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน และ สอบต.ทั่ง 18 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชย์ วันท้องถิ่นไทย ร่วมใจทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 13 เมษายน 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน และ ร่วมจัดโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายภัทรนัน บุญมานัด นายอำเภอโนนคูณ มาร่วมโครงการด้วย

  วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน และ อปพร. ร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน และ ชาวบ้านบ้านโนนดู่ร่วมโครงการพัฒนาส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2562 ณ บ้านโนนดู่ ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน พร้อมกับข้าราฃการในเชตพื้นที่ตำบลหนองกุง ร่วมจัดวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

  วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายบพิตร มูลสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานพี่น้องจิตอาสา ร่วมโครงการถนนสวยไร้ฝุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านโคกสะอาดและบ้านทุ่งเจริญ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ