Hot News :

ข่าวประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด สั่ง ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562

     

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ที่ 862 / 2562 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด สั่ง ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ