Hot News :

ข่าวประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

     

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มิถุนายน 2564 บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4 แห่งประกาศคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่6 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ