Hot News :

ข่าวประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 ถึง 7 ตุลาคม 2564 นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ