Hot News :

ข่าวประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 23 พฤษภาคม 2565 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

บริการออนไลน์

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ