Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุภเวช​ แก้วสง่า

รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุภเวช​ แก้วสง่า

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายชัยวัฒน์ แพงมา

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวปัดด​า โททอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายดำรงค์ ทวีชาติ

นายช่างเขียนแบบ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายคมสัน เติมจิตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุง มีความพึงพอใจของต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ