โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านทุ่งเจริญหมู่ที่ 11 ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 ลบ.ม. ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2566