กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาตินำโดย นายไพฑูรย์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง, นายเสาร์ แพงคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยและเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ สถาบันศาสนาและแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์ไทย พร้อมทั้งได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy) ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและแนวทางปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล