พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยอำเภอโนนคูณได้กำหนดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในศุกร์วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดยนายภัทรพล สารการ นายอำเภอโนนคูณ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาเทวดาและเครื่องบวงสรวง ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลอง 240 ปี จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจ ในประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ และเสริมสร้างความสามัคคี ตลอดทั้งเพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม