พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:30 น. ถึง เวลา 09:00 น. นายไพฑูรย์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยนายโกวิทย์ แก้วสุขอยู่เจริญ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ