โครงการรณรงค์เสริมสร้างความมั่นคง ป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวัง ยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงได้จัดทำโครงการรณรงค์เสริมสร้างความมั่นคง ป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวัง ยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก นำโดยนายไพฑูรย์ อักโข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน โรงเรียนในเขตตำบลหนองกุง รพสต.โคกสะอาด รพสต.หนองกุง อสม.และชาวบ้าน บ้านก้อนเส้า เข้าร่วมโครงการรณรงค์เสริมสร้างความมั่นคง ป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวัง ยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้รับเกียรติจากนางทองพูล บุตรงามปลัดอำเภอโนนคูณเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ณ บ้านก้อนเส้า หมู่ 3 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ