ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัดสายทางระหว่างหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่7 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ – บ้านหนองบักโทน ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยคุ้ม บ้านหนองแวง หมู่ที่5 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กลายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านม่วงเปหมู่ 2 ตำบลหนองกุง-บ้านเหล่าเชือก ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 23 เมษายน 2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านม่วงเป หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุง – บ้านเหล่าเชือก ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 5 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกระหว่างบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่11 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ-บ้านหนองบักโนน ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 2 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก บ้านหนองหิน หมู่ที่6 เส้นหน้าบ้านนางทองมา นาคำรอด – หน้าบ้านนายสมัย นะวัน ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางระหวางหมู่บ้าน บ้านก้อนเส้า หมู่ที่3 – บ้านโนนรัง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 – บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 – ดอนปู่ตา ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านม่วงเป หมู่ที่2ตำบลหนองกุง ถึงบ้านเหล่าเชือก ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ